Sv. omše vo farnosti

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela, úzko súvisia so sv. Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho Veľkonočného Baránka.“ (KKC 1324).

V rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Ripňanoch sú sv.omše:

– v nedeľu o 7.30 hod. a 10.30 hod.,

– v prikázaný sviatok cez týždeň o 18.00 hod. (resp.17.00 hod.),

– vo všedný deň (po-pia) o 18.00 hod. (v zimnom období o 17.00 hod.),

–  v sobotu o 08.00 hod.

Vo filiálnom Kostole Fatimskej Panny Márie v Malých Ripňanoch sú sv. omše:

– v nedeľu o 09.00 hod.,

– v prikázaný sviatok cez týždeň o 19.30 hod. (18.30 hod.),

– vo všedný deň v utorok o 18.00 hod. (17.00 hod.),

– na prvý piatok mesiaca o 19.00 hod.

Vo filiálnom Kostole narodenia Panny Márie v Lužanoch sú sv. omše:

– v nedeľu o 9.00 hod.,

– v prikázaný sviatok cez týždeň o 19.30 hod. (18.30 hod.),

– vo všedný deň vo štvrtok o 19.00 hod. (18.00 hod.),

– na prvý piatok mesiaca o 17.00 hod..

            Nedeľné sv. omše v prázdninovom období bývajú takto:

– vo V. Ripňanoch: v sobotu o 18.00 hod. a v nedeľu o 10.30 hod.,

– v M. Ripňanoch: v nedeľu o 7.30 hod.,

– v Lužanoch: v nedeľu o 9.00 hod.