Farár farnosti: 

adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Veľké Ripňany, Topoľčianska 72/104, 956 07, Veľké Ripňany

tel.: 038 539 92 00

email: velke.ripnany@nrb.sk

web: http://velke.ripnany.nrb.sk