Srdečne Vás vítame na stránke rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Veľké Ripňany, ktorá patrí do Nitrianskej diecézy. Súčasťou farnosti je farský Kostol sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Ripňanoch, filiálny Kostol Fatimskej Panny Márie v Malých Ripňanoch a filiálny Kostol narodenia Panny Márie v Lužanoch.

Farské oznamy – 27. nedeľa v období cez rok

PROGRAM  BOHOSLUŽIEB v týždni od:  03.   októbra  2016  do:  09.   októbra  2016 vo farnosti  Veľké  Ripňany PONDELOK  03. 10. 2016 17.00 – za + z rod. Ďuračkovej, Balážikovej a Sajtlerovej utorok  04. 10. 2016 Sv. Františka Assiského,...

Farské oznamy – 26. nedeľa v období cez rok

PROGRAM  BOHOSLUŽIEB v týždni od:  26.   septembra  2016  do:  02.   oktobra  2016 vo farnosti  Veľké  Ripňany PONDELOK  26. 09. 2016 18.00 – za + rodičov Holienčinových, Poništových a deti utorok  27. 09. 2016 Sv. Vincenta de Paul,...

Diecézna púť miništrantov v Hronskom Beňadiku

Dňa 10.septembra 2016 už po tretí krát putovali miništranti z Nitrianskej diecézy na miništrantskú púť. Tentokrát sa stretli v Hronskom Beňadiku, kde sa nachádza aj Brána milosrdenstva. Na púti sa zúčastnilo približne 300 miništrantov z...

Farské oznamy – 25. nedeľa v období cez rok

PROGRAM  BOHOSLUŽIEB  v týždni od:  19.   septembra  2016  do:  25.   septembra  2016 vo farnosti  Veľké  Ripňany PONDELOK  19. 09. 2016 18.00 – za + Milana Mikulu a syna Juraja utorok  20. 09. 2016 Sv. Ondreja Kima Taegona,...

Farské oznamy – 24. nedeľa v období cez rok

PROGRAM  BOHOSLUŽIEB v týždni od:  12.   septembra  2016  do:  18.   septembra  2016 vo farnosti  Veľké  Ripňany PONDELOK  12. 09. 2016 Najsvätejšieho mena Panny Márie   18.00   – za + Jozefa a Máriu, Michala a Máriu...

Farské oznamy – 23. nedeľa v období cez rok

PROGRAM  BOHOSLUŽIEB v týždni od:  05.   septembra  2016  do:  11.   septembra  2016 vo farnosti  Veľké  Ripňany PONDELOK  05. 09. 2016 18.00 – za + rodičov Nováčikových a Vladimíra utorok  06. 09. 2016  18.00 – za + z...