Sviatosti

* Na vysluhovanie sviatosti je potrebné si vopred dohodnúť termín stretnutia:

  • osobne v čase od 16:30 hod. (15.30 hod.) do 17:20 hod. (16.20 hod.) na farskom úrade,
  • osobne po skončení svätých omší v sakristiách kostolov,
  • telefonicky.

* Vysluhovanie sviatosti zmierenia

V našej farnosti je možné pristúpiť k svätej spovedi v pracovné dni pred sv. omšami (v prípade potreby aj v nedeľu pred sv. omšou).

* Pohreb a sviatostné zaopatrenie je možné nahlásiť všetkými vyššie uvedenými troma spôsobmi.